Đặt vòng bao lâu thì quan hệ được an toàn và tránh thai? 

Sau khi đặt vòng tránh thai, nữ giới được dặn dò cần có thời gian nghỉ ngơi để vòng đặt được ổn